...

3.47. Zaklad produkuje śruby, które mają mieć długość 25,5 mm. Kontrola jakości zmierzyła długości 20 losowo wybranych śrub z danej serii. Poniższy diagram pro centowy kołowy ilustruje wyniki pomiarów. a) Oblicz średnią długość śruby x w wylosowanej próble. b) Wyznacz odchylenie standardo- we a od średniej długości śruby. c) Czy wszystkie wyniki pomiarów należą do przedziału (25,5-a, 25,5+ a)? 30% 20% dugule truby 25.4 mm 25.8 mm 10% 25% 15% 252 mm 25,0 mm 25.6 mm 66 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 4. Zakres rozszerzony

3.47. Zaklad produkuje śruby, które mają mieć długość 25,5 mm. Kontrola jakości zmierzyła długości 20 losowo wybranych śrub z danej serii. Poniższy diagram pro centowy kołowy ilustruje wyniki pomiarów. a) Oblicz średnią długość śruby x w wylosowanej próble. b) Wyznacz odchylenie standardo- we a od średniej długości śruby. c) Czy wszystkie wyniki pomiarów należą do przedziału (25,5-a, 25,5+ a)? 30% 20% dugule truby 25.4 mm 25.8 mm 10% 25% 15% 252 mm 25,0 mm 25.6 mm 66 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 4. Zakres rozszerzony

Zobacz!