...

3.46. Firma transportowa „Przeprowadzka”, zbadała liczbę otrzymanych zleceń w poszczególnych miesiącach 2021 r Zebrane dane są przedstawione na diagramie kolumnowym 80 70 60 70 50 40 30 20 10 32 46 24 14 16 42 a) Wyznacz medianę liczby zleceń. b) Oblicz średnią miesięczną x liczby zleceń. W których miesiącach liczba zleceń przekroczyła średnią? c) Oblicz odchylenie standardowe a od średniej miesięcznej liczby zleceń d) W których miesiącach liczba zleceń była mniejsza niż x-o?

3.46. Firma transportowa „Przeprowadzka”, zbadała liczbę otrzymanych zleceń w poszczególnych miesiącach 2021 r Zebrane dane są przedstawione na diagramie kolumnowym 80 70 60 70 50 40 30 20 10 32 46 24 14 16 42 a) Wyznacz medianę liczby zleceń. b) Oblicz średnią miesięczną x liczby zleceń. W których miesiącach liczba zleceń przekroczyła średnią? c) Oblicz odchylenie standardowe a od średniej miesięcznej liczby zleceń d) W których miesiącach liczba zleceń była mniejsza niż x-o?

Zobacz!