...

3.45. Na diagramach na następnej stronie przedstawione są wyniki punktowe dod tuczników, osiągnięte przez każdego z nich w dziesięciu treningowych strzalach. a) Podaj medianę punktów zdobytych przez każdego łucznika. b) Oblicz średnią liczbę punktów w pojedynczym strzale każdego łucznika. 3 Elementy statystyki 65 c) Wyznacz odchyle- 1 lucznik lucznik 928 nie standardowe od średniej liczby punktów dla każ dego łucznika. Wynik podaj z do kładnością do jednego miejsca po przecinku. 20 24 28 30 24 123456 d) który z zawodni- ków miał bardziej stabilną formę?

3.45. Na diagramach na następnej stronie przedstawione są wyniki punktowe dod tuczników, osiągnięte przez każdego z nich w dziesięciu treningowych strzalach. a) Podaj medianę punktów zdobytych przez każdego łucznika. b) Oblicz średnią liczbę punktów w pojedynczym strzale każdego łucznika. 3 Elementy statystyki 65 c) Wyznacz odchyle- 1 lucznik lucznik 928 nie standardowe od średniej liczby punktów dla każ dego łucznika. Wynik podaj z do kładnością do jednego miejsca po przecinku. 20 24 28 30 24 123456 d) który z zawodni- ków miał bardziej stabilną formę?

Zobacz!