...

31. Podstawa ostrosłupa jest wielokątem, którego obwód jest równy 100 cm, a pole wynosi 600 cm³ Wszystkie ściany boczne ostrosłupa są nachylone do płasz czyzny podstawy pod tym samym kątem. Wyznacz miarę tego kąta, wiedząc, że ob- jętość ostrosłupa wynosi 2400 cm³.

31. Podstawa ostrosłupa jest wielokątem, którego obwód jest równy 100 cm, a pole wynosi 600 cm³ Wszystkie ściany boczne ostrosłupa są nachylone do płasz czyzny podstawy pod tym samym kątem. Wyznacz miarę tego kąta, wiedząc, że ob- jętość ostrosłupa wynosi 2400 cm³.

Zobacz!