...

32. W czworościanie foremnym poprowadzono przekrój płaszczyzną, zawierającą wysokość podstawy i przechodzącą przez środek krawędzi bocznej, która nie ma punktu wspólnego z tą wysokością. a) Wyznacz cosinus najmniejszego kąta tego przekroju. b) Wiedząc dodatkowo, że pole tego przekroju jest równe oblicz długość krawędzi czworościanu. 9/11 4

32. W czworościanie foremnym poprowadzono przekrój płaszczyzną, zawierającą wysokość podstawy i przechodzącą przez środek krawędzi bocznej, która nie ma punktu wspólnego z tą wysokością. a) Wyznacz cosinus najmniejszego kąta tego przekroju. b) Wiedząc dodatkowo, że pole tego przekroju jest równe oblicz długość krawędzi czworościanu. 9/11 4

Zobacz!