...

D 33. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między krawędzią boczną i płaszczyzną podstawy jest równy a. Odległość spodka wysokości ostrosłupa od krawędzi wynosi d. Wykaż, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłu- 2d².√sin’ a+1 pa jest równe

D 33. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między krawędzią boczną i płaszczyzną podstawy jest równy a. Odległość spodka wysokości ostrosłupa od krawędzi wynosi d. Wykaż, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłu- 2d².√sin’ a+1 pa jest równe

Zobacz!