...

D34. Kąt dwuścienny między ścianami bocznymi ostrosłupa prawidłowego trój kątnego ma miarę a, a kąt płaski między krawędziami bocznymi tego ostrosłupa ma miarę B. Wykaż, że 2sin cos-1.

D34. Kąt dwuścienny między ścianami bocznymi ostrosłupa prawidłowego trój kątnego ma miarę a, a kąt płaski między krawędziami bocznymi tego ostrosłupa ma miarę B. Wykaż, że 2sin cos-1.

Zobacz!