...

4.108. W trapez ABCD wpisano okrąg. Ramię BC trapezu zostało podzielone przez punkt styczności 5 na odcinki długości (CS = 1 cm oraz |BS = 9 cm. Oblicz promień tego okręgu.

4.108. W trapez ABCD wpisano okrąg. Ramię BC trapezu zostało podzielone przez punkt styczności 5 na odcinki długości (CS = 1 cm oraz |BS = 9 cm. Oblicz promień tego okręgu.

Zobacz!