...

4.109. W trapez ABCD wpisano okrąg o promieniu równym 12 cm. Ramię BC trapezu ma długość 25 cm. Jakie długości mają odcinki wyznaczone na ramieniu BC przez punkt styczności?

4.109. W trapez ABCD wpisano okrąg o promieniu równym 12 cm. Ramię BC trapezu ma długość 25 cm. Jakie długości mają odcinki wyznaczone na ramieniu BC przez punkt styczności?

Zobacz!