...

4.110. W trapez prostokątny wpisano okrąg. Punkt styczności okręgu z dłuższym ramieniem dzieli to ramię na odcinki długości 6 cm 24 cm. Oblicz obwód trapezu

4.110. W trapez prostokątny wpisano okrąg. Punkt styczności okręgu z dłuższym

ramieniem dzieli to ramię na odcinki długości 6 cm 24 cm. Oblicz obwód trapezu

Zobacz!