...

4.112. Środek okręgu wpisanego w deltoid ABCD dzieli przekątną zawartą w osi symetrii deltoidu na odcinki długości 6 cm i 3 cm. Oblicz długości boków tego del toidu wiedząc, że jego obwód jest równy 24 cm.

4.112. Środek okręgu wpisanego w deltoid ABCD dzieli przekątną zawartą w osi symetrii deltoidu na odcinki długości 6 cm i 3 cm. Oblicz długości boków tego del toidu wiedząc, że jego obwód jest równy 24 cm.

Zobacz!