...

4.113. W trójkącie równoramiennym ABC dane są: AB = 12, AC = |BC= 10. Na boku AC wybrano punkt D, a na boku BC punkt E w taki sposób, że odcinek DE jest pro- stopadły do boku BC i zawiera się w stycznej do okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Oblicz długości boków AD I DE czworokąta ABED.

4.113. W trójkącie równoramiennym ABC dane są: AB = 12, AC = |BC= 10. Na boku AC wybrano punkt D, a na boku BC punkt E w taki sposób, że odcinek DE jest pro- stopadły do boku BC i zawiera się w stycznej do okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Oblicz długości boków AD I DE czworokąta ABED.

Zobacz!