...

4.114. W trapezie ABCD, AB || DC, suma kątów BAD i CBA jest równa 90°. W tra pez wpisano okrąg o środku w punkcie O i promieniu 1. Punkt styczności E tego okręgu bokiem AB dzieli ten bok tak, że |AE = 2, EB = 3. Oblicz długości boków BC, DC IAD. 4. Czworokąty

4.114. W trapezie ABCD, AB || DC, suma kątów BAD i CBA jest równa 90°. W tra pez wpisano okrąg o środku w punkcie O i promieniu 1. Punkt styczności E tego okręgu bokiem AB dzieli ten bok tak, że |AE = 2, EB = 3. Oblicz długości boków BC, DC IAD.

4. Czworokąty

Zobacz!