...

4.116. Wykaż, że jeśli dwusieczne kątów wewnętrznych czworokąta wypukłego ABCD wyznaczają czworokąt (zobacz rysunek obok). to na wyznaczonym czworokącie można opi- sać okrąg

4.116. Wykaż, że jeśli dwusieczne kątów wewnętrznych czworokąta wypukłego ABCD wyznaczają czworokąt (zobacz rysunek obok). to na wyznaczonym czworokącie można opi- sać okrąg

Zobacz!