...

D 4.117. Odcinek AB jest przeciwprostokątną w dwóch trójkątach prostokątnych ACB I ADD, przy czym trójkąt ADB jest równoramienny (zo- bacz rysunek obok), Wykaż, że odcinek CD zawie- ra się w dwusiecznej kąta prostego ACB.

D 4.117. Odcinek AB jest przeciwprostokątną w dwóch trójkątach prostokątnych ACB I ADD, przy czym trójkąt ADB jest równoramienny (zo- bacz rysunek obok), Wykaż, że odcinek CD zawie- ra się w dwusiecznej kąta prostego ACB.

Zobacz!