...

4.142. Strzelec trafia do tarczy z prawdopodobieństwem 0,7. Ma 4 naboje. Posta- nowił strzelać do pierwszego trafienia lub do wyczerpania nabojów. Oblicz prawdo podobieństwo zdarzenia, że strzelec trafi w tarczę

4.142. Strzelec trafia do tarczy z prawdopodobieństwem 0,7. Ma 4 naboje. Posta- nowił strzelać do pierwszego trafienia lub do wyczerpania nabojów. Oblicz prawdo podobieństwo zdarzenia, że strzelec trafi w tarczę

Zobacz!