...

4.145. Doświadczenie losowe polega na jednokrotnym rzucie symetryczną sześ cienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) wypadła liczba oczek podzielna przez 2 pod warunkiem, że wypadła liczba ocze podzielna przez 3, b) wypadło 5 oczek pod warunkiem, że wypadła nieparzysta liczba oczek.

4.145. Doświadczenie losowe polega na jednokrotnym rzucie symetryczną sześ cienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) wypadła liczba oczek podzielna przez 2 pod warunkiem, że wypadła liczba ocze podzielna przez 3, b) wypadło 5 oczek pod warunkiem, że wypadła nieparzysta liczba oczek.

Zobacz!