...

4.146. Ze zbioru liczb (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) losujemy jedną liczbę Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) wypadła liczba pierwsza, jeśli wiadomo, że wypadła liczba większa od 2, b) wypadła liczba mniejsza od 11, jeśli wiadomo, że wypadła liczba parzysta.

4.146. Ze zbioru liczb (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) losujemy jedną liczbę Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) wypadła liczba pierwsza, jeśli wiadomo, że wypadła liczba większa od 2, b) wypadła liczba mniejsza od 11, jeśli wiadomo, że wypadła liczba parzysta.

Zobacz!