...

4.186. Ściany pewnego czworościanu foremnego pomalowano w następujący sposób: jedną na niebiesko, drugą na żółto, trzecią na czerwono, a czwartą w pasy w trzech wymienionych wcześniej kolorach. Rzucamy czworościanem i patrzymy na ściankę, na którą upadł. Oznaczamy zdarzenia: A- na ściance był kolor niebieski, B-na ściance był kolor żółty, C-na ściance był kolor czerwony. Zbadaj niezależność par zdarzeń A i B, B i C oraz A i C Czy zdarzenia A, B, C są niezależne?

4.186. Ściany pewnego czworościanu foremnego pomalowano w następujący sposób: jedną na niebiesko, drugą na żółto, trzecią na czerwono, a czwartą w pasy w trzech wymienionych wcześniej kolorach. Rzucamy czworościanem i patrzymy na ściankę, na którą upadł. Oznaczamy zdarzenia: A- na ściance był kolor niebieski, B-na ściance był kolor żółty, C-na ściance był kolor czerwony. Zbadaj niezależność par zdarzeń A i B, B i C oraz A i C Czy zdarzenia A, B, C są niezależne?

Zobacz!