...

4.187. Wykonano dwa rzuty czworościanem foremnym opisanym w poprzednim zadaniu. Oznaczmy zdarzenia: A- w pierwszym rzucie czworościan upadl na ściankę, na której był kolor niebieski, B-wobu rzutach czworościan upadł na ścianki, na których był tylko kolor niebieski lub żółty, Czy zdarzenia A i B są niezależne?

4.187. Wykonano dwa rzuty czworościanem foremnym opisanym w poprzednim zadaniu. Oznaczmy zdarzenia: A- w pierwszym rzucie czworościan upadl na ściankę, na której był kolor niebieski, B-wobu rzutach czworościan upadł na ścianki, na których był tylko kolor niebieski lub żółty, Czy zdarzenia A i B są niezależne?

Zobacz!