...

4.189. Obwód elektryczny składa się z trzech elementów pracujących niezależnie Prawdopodobieństwa awarii elementów tego obwodu są odpowiednio równe 0,1, 0,210,3. Oblicz prawdopodobieństwo, że nastąpi awaria obwodu, jeśli: a) elementy połączone są szeregowo, b) elementy połączone są równolegle. 100 Matematyka. Zhiór zadan Klasa 4 Zakres rozszerzony

4.189. Obwód elektryczny składa się z trzech elementów pracujących niezależnie Prawdopodobieństwa awarii elementów tego obwodu są odpowiednio równe 0,1, 0,210,3. Oblicz prawdopodobieństwo, że nastąpi awaria obwodu, jeśli: a) elementy połączone są szeregowo, b) elementy połączone są równolegle. 100 Matematyka. Zhiór zadan Klasa 4 Zakres rozszerzony

Zobacz!