4.44. Dane są wzory dwóch funkcji liniowych f oraz g. Nie szkicując wykresów tych funkcji ustal, czy wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji g. a) f(x) = 3x – 7 , g(x) = 3 f(x) = – 21x + 5 , g(x) = – 21x d) e) f(x) = (- 8 – 4x)/2, g(x) = – 4x + 1

4.44. Dane są wzory dwóch funkcji liniowych f oraz g. Nie szkicując wykresów tych funkcji ustal, czy wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji g. a) f(x) = 3x – 7 , g(x) = 3 f(x) = – 21x + 5 , g(x) = – 21x d) e) f(x) = (- 8 – 4x)/2, g(x) = – 4x + 1