4.45. b) f(x)=-0,25x+4, , g(x) = 4 f(x) = (9 – x)/3, g(x) = – 1/3 * x + 1 f) f(x) = 3sqrt(3) * x + sqrt(3) * x , g(x) = 4sqrt(3) * x – 8 Dany jest wzór funkcji liniowej f oraz współrzędne punktu P. Wyznacz wzór funkcji liniowej g wiedząc, że jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji fi prze chodzi przez punkt P. a) f(x) = – 8x , P(12, 0) c) f(x) = 6 – 4x, P(- 1/2, 5) e) f(x) = 5 , P(3, pi) b) f(x) = (sqrt(5) + 2) * x + 4 , P(0, – 10) d) f(x) = (5 – 2x)/8, P(- 8, 13) f) f(x) = (9x – 6)/3, P(sqrt(3), sqrt(27))

4.45. b) f(x)=-0,25x+4, , g(x) = 4 f(x) = (9 – x)/3, g(x) = – 1/3 * x + 1 f) f(x) = 3sqrt(3) * x + sqrt(3) * x , g(x) = 4sqrt(3) * x – 8 Dany jest wzór funkcji liniowej f oraz współrzędne punktu P. Wyznacz wzór funkcji liniowej g wiedząc, że jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji fi prze chodzi przez punkt P. a) f(x) = – 8x , P(12, 0) c) f(x) = 6 – 4x, P(- 1/2, 5) e) f(x) = 5 , P(3, pi) b) f(x) = (sqrt(5) + 2) * x + 4 , P(0, – 10) d) f(x) = (5 – 2x)/8, P(- 8, 13) f) f(x) = (9x – 6)/3, P(sqrt(3), sqrt(27)) 

Chcę dostęp do Akademii!