4.46. Wykres funkcji liniowej f jest równoległy do wykresu funkcji liniowej g. Ob- m, jeśli: a) f(x) = – 5x + m + 2 g(x) = 1 – (m + 2) * x b) f(x) = 0, 5x + 4 – 3m g(x) = (9m – 8, 5) * x – 4n c) f(x) = 6 – (m ^ 2 + 2m) g(x) = x + 3m + 7 d) f(x) = (m ^ 2 + 1) * x + m – 2 g(x) = (2m ^ 2 – 3) * x – 2m – 1 . Dla wyznaczonej wartości m naszkicuj wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych. D

4.46. Wykres funkcji liniowej f jest równoległy do wykresu funkcji liniowej g. Ob- m, jeśli: a) f(x) = – 5x + m + 2 g(x) = 1 – (m + 2) * x b) f(x) = 0, 5x + 4 – 3m g(x) = (9m – 8, 5) * x – 4n c) f(x) = 6 – (m ^ 2 + 2m) g(x) = x + 3m + 7 d) f(x) = (m ^ 2 + 1) * x + m – 2 g(x) = (2m ^ 2 – 3) * x – 2m – 1 . Dla wyznaczonej wartości m naszkicuj wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych. D