4.47. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A(- 3, 0) * i * B * (0, 3) , zaś wykres funkcji g przechodzi przez punkty C(0, – 2) 1 D(2, 0) . Wykaż, że wykresy funkcji fig są równoległe.

4.47. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A(- 3, 0) * i * B * (0, 3) , zaś wykres funkcji g przechodzi przez punkty C(0, – 2) 1 D(2, 0) . Wykaż, że wykresy funkcji fig są równoległe.