4.48. Wykres funkcji liniowej f(x) = – 4x – 8 przecina oś OX w punkcie A i oś OY w punkcie B. Wykres funkcji liniowej g(x) = – x + 4 przecina oś OX w punkcie Cioś OY w punkcie D. Czy prosta przechodząca przez punkty A i D jest równoległa do prostej przechodzącej przez punkty B i C? Odpowiedź uzasadnij. Własności funkcji liniowej – zadania różne

4.48. Wykres funkcji liniowej f(x) = – 4x – 8 przecina oś OX w punkcie A i oś OY w punkcie B. Wykres funkcji liniowej g(x) = – x + 4 przecina oś OX w punkcie Cioś OY w punkcie D. Czy prosta przechodząca przez punkty A i D jest równoległa do prostej przechodzącej przez punkty B i C? Odpowiedź uzasadnij. Własności funkcji liniowej – zadania różne