4.49. Wykres funkcji liniowej f przecina oś OY w punkcie (0,9). Funkcja f przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x in(- infty,15) . Wyznacz wzór funkcji f.

 4.49. Wykres funkcji liniowej f przecina oś OY w punkcie (0,9). Funkcja f przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x in(- infty,15) . Wyznacz wzór funkcji f.