4.50. Wykres funkcji liniowej g przecina oś OY w punkcie muje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy cji g. . Funkcja g przyj . Wyznacz wzór funk (0, – 21) x in(- infty,24)

4.50. Wykres funkcji liniowej g przecina oś OY w punkcie muje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy cji g. . Funkcja g przyj . Wyznacz wzór funk (0, – 21) x in(- infty,24)