4.51. Funkcja liniowa h przyjmuje wartości dodatnie dla każdego argumentu, a jej wykres przechodzi przez punkt (123, 71) . Wyznacz wzór funkcji h.

4.51. Funkcja liniowa h przyjmuje wartości dodatnie dla każdego argumentu, a jej wykres przechodzi przez punkt (123, 71) . Wyznacz wzór funkcji h.