4.52. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x) = – 2x + 3sqrt(3) . a) Wyznacz argumenty, dla których funkcja działu (- 3sqrt(3), 2sqrt(3)) . D b) Wykaż, że liczba f | 3 sqrt 3 -4 2 Big| f przyjmuje wartości należące do prze jest wymierna.

4.52. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x) = – 2x + 3sqrt(3) . a) Wyznacz argumenty, dla których funkcja działu (- 3sqrt(3), 2sqrt(3)) . D b) Wykaż, że liczba f | 3 sqrt 3 -4 2 Big| f przyjmuje wartości należące do prze jest wymierna.