4.53. Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu miejsca zerowe tej funkcji. a) f(x)= -x-2, esi x in(-x,1\\ x-4, iesii x in i ^ 1 1,+x) 3 4 ) -x-3, jeśli x in(- infty,0) f(x)=-3, jeśli in langle0,4) 3 2x-6, 4 jeśli x in langle4,+ infty) b) f(x)= x-2, les||x in(-x,4)\\ 2,|es||x in(4,+ infty) d) f(x) = ) x+2, jeśli x in(- infty,-3) 3 -x, jeśli x in langle-3,2 rangle (2x-6, jeśli x in(2,+ infty) f(x)= -3x, iesti x in(-3,0)\\ 5x-15, iesii x in(0, ) c)

4.53. Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu miejsca zerowe tej funkcji. a) f(x)= -x-2, esi x in(-x,1\\ x-4, iesii x in i ^ 1 1,+x) 3 4 ) -x-3, jeśli x in(- infty,0) f(x)=-3, jeśli in langle0,4) 3 2x-6, 4 jeśli x in langle4,+ infty) b) f(x)= x-2, les||x in(-x,4)\\ 2,|es||x in(4,+ infty) d) f(x) = ) x+2, jeśli x in(- infty,-3) 3 -x, jeśli x in langle-3,2 rangle (2x-6, jeśli x in(2,+ infty) f(x)= -3x, iesti x in(-3,0)\\ 5x-15, iesii x in(0, ) c)