4.54. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f, jeśli: a) f(x)= 3x+2, iosh x in(-x,0)\\ 7x+6, iesi x in;0,+ infty ) ) b) )

 4.54. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f, jeśli: a) f(x)= 3x+2, iosh x in(-x,0)\\ 7x+6, iesi x in;0,+ infty ) ) b) )