...

4.51. Rzucamy dwa razy monetą. a) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A- co najmniej raz wypadł orzel, B – reszka wypadła tylko raz. Jaka zależność zachodzi między zdarzeniami A i B? b) Opisz słownie zdarzenia A’ oraz B’. c) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom A’U 8 oraz B’ A. Podaj zależność między tymi zdarzeniami. Matematyka Zbiór zadań Klasa 4. Zakres rozszerzony

4.51. Rzucamy dwa razy monetą. a) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A- co najmniej raz wypadł orzel, B – reszka wypadła tylko raz. Jaka zależność zachodzi między zdarzeniami A i B? b) Opisz słownie zdarzenia A’ oraz B’. c) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom A’U 8 oraz B’ A. Podaj zależność między tymi zdarzeniami. Matematyka Zbiór zadań Klasa 4. Zakres rozszerzony

Zobacz!