...

4.50. Na poszczególnych ściankach dziesięciościennej kostki znajdują się pojedyn czo cyfry od 0 do 9. Wykonujemy jeden rzut tą kostką. a) Określ przestrzeń zdarzeń elementarnych. b) Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne, sprzyjające poszczególnym zdarzeniorn: A-wypadła liczba pierwsza, B-wypadła liczba nieparzysta, C-wypadła liczba podzielna przez 4 lub równa 6. c) Jaka zależność zachodzi między zdarzeniami A Bic?

4.50. Na poszczególnych ściankach dziesięciościennej kostki znajdują się pojedyn czo cyfry od 0 do 9. Wykonujemy jeden rzut tą kostką. a) Określ przestrzeń zdarzeń elementarnych. b) Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne, sprzyjające poszczególnym zdarzeniorn: A-wypadła liczba pierwsza, B-wypadła liczba nieparzysta, C-wypadła liczba podzielna przez 4 lub równa 6. c) Jaka zależność zachodzi między zdarzeniami A Bic?

Zobacz!