...

4.49. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru (10, 11, 12, 13, 14, 15). Oznaczmy zdarzenia. A – wylosowana liczba jest liczbą pierwszą, B- wylosowana liczba jest większa od 12, C- wylosowana liczba jest podzielna przez 3. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom. A, B, C, A-B, AUC, CB, A’B’

4.49. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru (10, 11, 12, 13, 14, 15). Oznaczmy zdarzenia. A – wylosowana liczba jest liczbą pierwszą, B- wylosowana liczba jest większa od 12, C- wylosowana liczba jest podzielna przez 3. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom. A, B, C, A-B, AUC, CB, A’B’

Zobacz!