...

4.48. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej karty z talii 52 kart. Oznaczmy zdarzenia: A- wylosowana karta jest pikiem, B- wylosowana karta jest koloru czerwonego, C- wylosowana karta jest asem. Opisz słowami zdarzenia: ANC, BOC, AC, B’, B’-A, A’nc.

4.48. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej karty z talii 52 kart. Oznaczmy zdarzenia: A- wylosowana karta jest pikiem, B- wylosowana karta jest koloru czerwonego, C- wylosowana karta jest asem. Opisz słowami zdarzenia: ANC, BOC, AC, B’, B’-A, A’nc.

Zobacz!