...

4.47. Na naukę walca przyszło 5 kobiet i 5 mężczyzn. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych następującego doświadczenia losowego: a) losowy wybór jednej pary kobieta – mężczyzna, b) losowe ustawienie na parkiecie pięciu par kobieta – mężczyzna. Podaj liczbę zdarzeń elementarnych w obu przypadkach. Zdarzenia. Działania na zdarzeniach

4.47. Na naukę walca przyszło 5 kobiet i 5 mężczyzn. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych następującego doświadczenia losowego: a) losowy wybór jednej pary kobieta – mężczyzna, b) losowe ustawienie na parkiecie pięciu par kobieta – mężczyzna. Podaj liczbę zdarzeń elementarnych w obu przypadkach. Zdarzenia. Działania na zdarzeniach

Zobacz!