...

4.53. Rzucamy trzykrotnie monetą. Oznaczmy zdarzenia: A – reszka wypadła co najwyżej raz, B – orzeł wypadł co najmniej raz, C – reszka wypadła dwa razy. a) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A, B, C, A’, B’, C. b) Podaj, jaka zależność zachodzi między następującymi zdarzeniami: AIB, CIB, AUCIB, B’IA. c) Opisz zdarzenia 8C’ oraz B’ C.

4.53. Rzucamy trzykrotnie monetą. Oznaczmy zdarzenia: A – reszka wypadła co najwyżej raz, B – orzeł wypadł co najmniej raz, C – reszka wypadła dwa razy. a) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A, B, C, A’, B’, C.

b) Podaj, jaka zależność zachodzi między następującymi zdarzeniami:

AIB, CIB, AUCIB, B’IA. c) Opisz zdarzenia 8C’ oraz B’ C.

Zobacz!