...

4.54. Klasa IV a składa się z 33 osób. 15 uczniów tej klasy trenuje siatkówkę, 12 uczniów trenuje koszykówkę, a tylko 8 osób nie trenuje żadnej z wymienionych dyscyplin. Liczba osób trenujących jednocześnie slatkówkę i koszykówkę jest naj mniejsza z możliwych. Wybieramy losowo jedną osobę z tej klasy. Niech S oznacza zdarzenie wybrana osoba trenuje siatkówkę, zaś K zdarzenie, że wybrana osoba trenuje koszykówkę Opisz poniższe zdarzenia i podaj ich moc.. a) SOK b) (K-5) (S-K) c) K’S’

4.54. Klasa IV a składa się z 33 osób. 15 uczniów tej klasy trenuje siatkówkę, 12 uczniów trenuje koszykówkę, a tylko 8 osób nie trenuje żadnej z wymienionych dyscyplin. Liczba osób trenujących jednocześnie slatkówkę i koszykówkę jest naj mniejsza z możliwych. Wybieramy losowo jedną osobę z tej klasy. Niech S oznacza zdarzenie wybrana osoba trenuje siatkówkę, zaś K zdarzenie, że wybrana osoba trenuje koszykówkę Opisz poniższe zdarzenia i podaj ich moc.. a) SOK b) (K-5) (S-K) c) K’S’

Zobacz!