...

4.55. Poniższy diagram przedstawia liczbę uczniów klasy IV c, podzieloną na liczby osób uczących się poszczególnych języków obcych: języka angielskiego (A), jezyka niemieckiego (N) i języka francuskiego (F). Wiadomo, że każda osoba z tej klasy uczy się co najmniej jednego z tych języków. Z klasy IV c wybrano losowo jedną osobę. Ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu, że wybrana osoba: a) uczy się jednocześnie wszystkich wy- mienionych języków, b) uczy języka niemieckiego lub fran cuskiego, c) nie uczy się języka niemieckiego, d) uczy się co najmniej dwóch języków, e) uczy się języka angielskiego i nie uczy się języka francuskiego, f) nie uczy się języka niemieckiego lub nie uczy się języka francuskiego? Zapisz te zdarzenia za pomocą zdarzeń A, F, N. 8 3 N 2 5 IV C 4 Rachunek prawdopodobieństwa 79

4.55. Poniższy diagram przedstawia liczbę uczniów klasy IV c, podzieloną na liczby osób uczących się poszczególnych języków obcych: języka angielskiego (A), jezyka niemieckiego (N) i języka francuskiego (F). Wiadomo, że każda osoba z tej klasy uczy się co najmniej jednego z tych języków. Z klasy IV c wybrano losowo jedną osobę. Ile zdarzeń elementarnych sprzyja zdarzeniu, że wybrana osoba: a) uczy się jednocześnie wszystkich wy- mienionych języków, b) uczy języka niemieckiego lub fran cuskiego, c) nie uczy się języka niemieckiego, d) uczy się co najmniej dwóch języków, e) uczy się języka angielskiego i nie uczy się języka francuskiego, f) nie uczy się języka niemieckiego lub nie uczy się języka francuskiego? Zapisz te zdarzenia za pomocą zdarzeń A, F, N. 8 3 N 2 5 IV C 4 Rachunek prawdopodobieństwa 79

Zobacz!