4.58. Na poniższym rysunku przedstawione są wykresy dwóch funkcji liniowych fig. y = f(x) 4 -3 1 y = g(x) -11-10-9-8 6 -5 -4 9. 7 8 9 9 10 11 X Odczytaj z rysunku: a) Dla jakiego argumentu obie funkcje przyjmują tę samą wartość? lle ta wartość wynosi? b) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe, niż funkcja g? c) Dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości dodatnie? d) Dla jakich argumentów spełnione są jednocześnie dwie nierówności: f(x) >= 0 ig * (x) < 3 ?

4.58. Na poniższym rysunku przedstawione są wykresy dwóch funkcji liniowych fig. y = f(x) 4 -3 1 y = g(x) -11-10-9-8 6 -5 -4 9. 7 8 9 9 10 11 X Odczytaj z rysunku: a) Dla jakiego argumentu obie funkcje przyjmują tę samą wartość? lle ta wartość wynosi? b) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe, niż funkcja g? c) Dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości dodatnie? d) Dla jakich argumentów spełnione są jednocześnie dwie nierówności: f(x) >= 0 ig * (x) < 3 ?