4.63. Dane są dwie funkcje liniowe: f(x) = 1/2 * x + 4 oraz g(x) = – 0, 5x + 1 . a) Oblicz współrzędne punktu przecięcia się wykresów tych funkcji. b) Porównaj liczby f(- 4) * i * g * (- 4) . c) wyznacz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości nieujemne.

4.63. Dane są dwie funkcje liniowe: f(x) = 1/2 * x + 4 oraz g(x) = – 0, 5x + 1 . a) Oblicz współrzędne punktu przecięcia się wykresów tych funkcji. b) Porównaj liczby f(- 4) * i * g * (- 4) . c) wyznacz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których obie funkcje przyjmują jednocześnie wartości nieujemne.