4.64. Dane są funkcje liniowe: f(x) = 3x + 12 oraz g(x) = – 2x – 4 . a) Oblicz iloczyn miejsc zerowych tych funkcji. b) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresów tych funkcji. c) Dla jakich argumentów wartości funkcji f są mniejsze od 3 i jednocześnie war tości funkcji g są większe od -2?

 4.64. Dane są funkcje liniowe: f(x) = 3x + 12 oraz g(x) = – 2x – 4 . a) Oblicz iloczyn miejsc zerowych tych funkcji. b) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresów tych funkcji. c) Dla jakich argumentów wartości funkcji f są mniejsze od 3 i jednocześnie war tości funkcji g są większe od -2?