...

4.73. Funkcję liniową h określa wzór h(x) =-=x- 8 4 a) Dla k = 3 oblicz miejsce zerowe funkcji h. gdzie k jest parametrem. b) Wyznacz wszystkie wartości k, dla których miejsce zerowe funkcji h jest liczbą większą od 102.

 4.73. Funkcję liniową h określa wzór h(x) =-=x- 8 4 a) Dla k = 3 oblicz miejsce zerowe funkcji h. gdzie k jest parametrem. b) Wyznacz wszystkie wartości k, dla których miejsce zerowe funkcji h jest liczbą większą od 102. 

Zobacz!