...

4.74. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa f(x)= -5mx + 4m 3 1 jest malejąca i jednocześnie poniżej punktu P(0, 3). wykres tej funkcji przecina oś OY

4.74. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa f(x)= -5mx + 4m 3 1 jest malejąca i jednocześnie poniżej punktu P(0, 3). wykres tej funkcji przecina oś OY 

Zobacz!