...

4.76. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x) = 16x + 32. a) Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości należące do przedziału (-48, 124). b) Rozwiąż nierówność . y=(y-)f 5 0 > (z + 0) * f * z – (epsilon – nu) * f

4.76. Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x) = 16x + 32. a) Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości należące do przedziału (-48, 124). b) Rozwiąż nierówność . y=(y-)f 5 0 > (z + 0) * f * z – (epsilon – nu) * f

Zobacz!