...

4.84. Sprawdź, czy kolejne kąty czworokąta wpisanego w okrąg mogą mieć na- stępujące miary: a) 72°, 72°, 108, 108 b) 46°, 15°, 134, 165°c) 58, 81°, 123º, 98°

4.84. Sprawdź, czy kolejne kąty czworokąta wpisanego w okrąg mogą mieć na- stępujące miary: a) 72°, 72°, 108, 108 b) 46°, 15°, 134, 165°c) 58, 81°, 123º, 98°

Zobacz!