...

4.85. Czy czworokąt ABCD można wpisać w okrąg, jezeli stosunek miar kątów przy wierzchołkach A, B, C, D wynosi odpowiednio: a) 36:10:7 b) 6 3:10: 7 c) 10: 8:10: 8?

4.85. Czy czworokąt ABCD można wpisać w okrąg, jezeli stosunek miar kątów przy wierzchołkach A, B, C, D wynosi odpowiednio: a) 36:10:7 b) 6 3:10: 7 c) 10: 8:10: 8?

Zobacz!