4.87. Obwód trójkąta równoramiennego o bokach długości x a) jest równy 8. Wyznacz wzór funkcji określającej długość boku y w zależności od x. x, x, y b) Podaj dziedzinę tej funkcji. c) Wyznacz argument x, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość równą 1. d) Naszkicuj wykres tej funkcji.

4.87. Obwód trójkąta równoramiennego o bokach długości x a) jest równy 8. Wyznacz wzór funkcji określającej długość boku y w zależności od x. x, x, y b) Podaj dziedzinę tej funkcji. c) Wyznacz argument x, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość równą 1. d) Naszkicuj wykres tej funkcji.