...

4.98. Na czworokącie wypukłym ABCD można opisać okrąg. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie P pod kątem prostym. Wiedząc, że |AP = 15 cm, PC = 6 cm oraz PD = 8 cm, oblicz: a) długości boków czworokąta ABCD b) promień okręgu opisanego na tym czworokącie.

4.98. Na czworokącie wypukłym ABCD można opisać okrąg. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie P pod kątem prostym. Wiedząc, że |AP = 15 cm, PC = 6 cm oraz PD = 8 cm, oblicz:

a) długości boków czworokąta ABCD b) promień okręgu opisanego na tym czworokącie.

Zobacz!